ที่มาถนนสุขุมวิท ทางหลวงสำคัญสู่ภาคตะวันออก ที่จอมพล ป.ใช้หนีการรัฐประหาร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ตอน ก.ม. 105 ที่ตำบลบางพระ ( ภาพในวารสารทางหลวง จากเพจพิพิธภัณฑ์กรมทางหลวง)

ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3 (ทางหลวงสายกรุงเทพฯ-ตราด) เปลี่ยนชื่อมาเป็น “ถนนสุขุมวิท” เมื่อคณะรัฐบาลสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้มีมติ ให้ตั้งชื่อทางหลวงสายกรุงเทพฯ-ตราด ว่า “ถนนสุขุมวิท” เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493 เพื่อเป็นเกียรติแก่พระพิศาลสุขุมวิท (ประสพ สุขุม) อธิบดีกรมทางหลวง

หากก่อนมีถนนสุขุมวิท การคมนาคมในภาคตะวันออก ใช้แม่น้ำลำคลองเป็นหลัก การสัญจรทางน้ำเป็นหลัก ตอนในของภาคตะวันออกมีแม่น้ำบางปะกง ที่ไหลผ่านจังหวัดนครนายก, ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา และไหลลงสู่อ่าวไทย ส่วนชายฝั่งทะเลมีแม่น้ำจันทบุรี,แม่น้ำระยอง และแม่น้ำตราด ที่ใช้ในการเดินทางและขนส่งสินค้าจากแผ่นดินภายในออกมาสู่เมืองท่าชายฝั่งทะเล

แต่เส้นทางดังกล่าวต้องใช้เวลาค่อนข้างมา จึงมีการขุดคลองเพื่อย่นระยะเวลาในการเดินทาง และประโยชน์ทางการเกษตร เช่น คลองแสนแสบ หรือคลองบางขนาก (พ.ศ.2380) คลองนครเนื่องเขตร   (พ.ศ.2419-20) คลองประเวศบุรีรมย์ (พ.ศ. 2421) คลองเปร็ง (พ.ศ. 2429)

ต่อมารัฐบาลมีนโยบายสร้างทางหลวงเชื่อมโยงจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออกเข้าด้วยกัน โดยได้อนุมัติ “แผนการทางหลวงแผ่นดินทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2479” ถนนสุขุมวิทก็อยู่ในแผนงานดังกล่าว ภายใต้ “โครงการตัดถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันออก” กำหนดเวลาดำเนินการ 18 ปี (พ.ศ.2479-97)

โดยกำหนดเส้นทางการตัดถนนสุขุมวิท ดังนี้ ตั้งต้น (กม. 0.000) จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ผ่านเทศบาลนครกรุงเทพฯ สถานีตำรวจสำราญราษฎร์ (1 กม.) อำเภอปทุมวัน (4 กม.) คลองพระโขนง (13 กม.) ตำบลบางนา (18 กม.) จังหวัดพระนคร ผ่านคลองสำโรง (20 กม.) อำเภอเมืองสมุทรปราการ (25 กม.) ตำบลบางปู (38 กม.) คลองด่าน (56 กม.) จังหวัดสมุทรปราการ ผ่านอำเภอบางปะกง สะพานเทพหัสดิน (80 กม.)  จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านอำเภอเมืองชลบุรี (94 กม.) บางแสน (106 กม.) ศรีราชา (118 กม.) อำเภอบางละมุง (143 กม.) สัตหีบ (177 กม.) จังหวัดชลบุรี ผ่านอำเภอเมืองระยอง (244 กม.) อำเภอแกลง (268 กม.) จังหวัดระยอง ผ่านอำเภอเมืองจันทบุรี (332 กม.) อำเภอขลุง (357 กม.) จังหวัดจันทบุรี ผ่านอำเภอเขาสมิง (381 กม.) อำเภอเมืองตราด (400 กม.) จังหวัดตราด

การก่อสร้างแบ่งเป็นช่วงๆ ดังนี้ สายกรุงเทพฯ-สมุทรปราการ สร้างแล้วเสร็จปี พ.ศ. 2480 สายทางชลบุรี-สัตหีบ แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2482 สายทางสัตหีบ-ระยอง และสายบางปะกง-ชลบุรี สร้างเสร็จพร้อมกันปี พ.ศ. 2484 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2484-91 สายทางกรุงเทพฯ-สมุทรปราการ จนถึงแค่ช่วงชลบุรี-สัตหีบจะเป็นทางลาดยาง ที่เหลือส่วนใหญ่เป็นลูกรัง ต่อมาปี พ.ศ. 2494 สะพานเทพหัสดินข้ามแม่น้ำบางปะกงเปิดใช้งาน ทำให้การเดินทางสะดวกยิ่งขึ้น แต่ถนนสุขุมวิทในช่วงระยอง-จันทบุรี-ตราด ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2498 โดยมีผิวจราจรเป็นลูกรัง

แม้จะยังเป็นเพียงถนนลูกรัง แต่ถนนสุขุมวิทก็ช่วยผนวกเศรษฐกิจภาคตะวันออกเข้ากับกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าเกษตรและประมง นอกจากถนนเส้นนี้ยังมีส่วนร่วมกับประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศ เมื่อ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ทำรัฐประหาร (16 กันยายน 2500) จอมพล ป. พิบูลสงคราม ต้องเดินทางลี้ภัยไปประเทศญี่ปุ่น โดยใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท จากกรุงเทพฯ มุ่งจังหวัดตราด เพื่อเดินทางไปจังหวัดเกาะกงของประเทศกัมพูชา ก่อนเดินทางต่อไปประเทศญี่ปุ่น

ถนนสุขุมวิทตอนระยอง-จันทบุรี-ตราด ลาดยางแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2510 ทำให้การเดินทางของประชาชนและการขนส่งสินค้าของภาคตะวันออกรวดเร็วขึ้น ระยะเวลาเดินทางจากจังหวัดตราดสู่กรุงเทพฯ จากเดิมที่เดินทางโดยเรือยนต์เลียบชายฝั่งทะเลต้องใช้เวลา 30 ชั่วโมง เมื่อเปลี่ยนเป็นรถยนต์ใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง

ข้อมูลจาก :

อำพิกา สวัสดิวงศ์. “ถนนสุขุมวิทกับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย ช่วงทศวรรษ 2480-2520” ใน, วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (เมษายน-กันยายน 2558)

อนุสรณ์กระทรวงคมนาคม 2497, โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ 2497

เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 16 กรกฏาคม 2563

https://www.silpa-mag.com

Related Posts

พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ “ตกอับ” สมัยร.5 เพราะเคยเรียกร้องประชาธิปไตย หรือด้วยเหตุอื่น?

พระประวัติก่อนอุบัติเหตุ …พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ เป็นพระราชโอรสองค์สุดท้ายในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม และหม่อมน้อย ธิดาพระยาราชมนตรี (ภู่ ต้นสกุล ภมรมนตรี) เมื่อแรกประสูติใน พ.ศ. 2394 มีพระนามหม่อมเจ้าปฤษฎางค์ ทรงเรียนรู้วิชาช่างจากพระบิดา ทั้งยังได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กข้าหลวงเดิมในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ อีกด้วย ต่อมาในช่วงต้นแห่งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หม่อมเจ้าปฤษฎางค์ทรงมีโอกาสเดินทางไปทรงศึกษาวิชาที่เมืองสิงคโปร์ และประเทศอังกฤษ ตามลำดับ และทรงเดินทางกลับสยามใน พ.ศ. 2418 ทรงเริ่มรับราชการเมื่อชันษาได้ 24 ปี…

“หัวลำโพง ฝรั่งเรียกไม่ชัด ไทยพลอยเรียกตามว่า วัวลำพอง” พระราชวิจารณ์ศัพท์ไทย-ฝรั่งในร.5

สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) (ภาพจาก ห้องสมุดภาพ มติชน) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชหัตถเลขาถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) เมื่อครั้งยังเป็นที่พระยาไพศาลศิลปศาสตร์ ตำแหน่งเจ้ากรมตรวจการศึกษาในกระทรวงธรรมการ พ.ศ. 2453 เนื้อหาส่่วนหนึ่งว่าด้วยพระราโชบายด้านการศึกษาของชาติ เนื้อหาส่วนที่ลงวันที่ 4 กรกฎาคม ร.ศ. 129 มีเรื่องการใช้ศัพท์ไทย ศัพท์ฝรั่ง ในอดีต พระราชหัตถเลขาในรัชกาลที่…

ประวัติศาสตร์ของ “กลิ่นเหม็น” ในเมืองกรุงเทพฯ สมัยรัชกาลที่ 5-7

แหล่งชุมชนที่สร้างมลภาวะทางอากาศและกลิ่นต่าง ขณะเดียวกันคนในชุมชนนั้นก็ต้องรับปัญหาสุขาอนามัยที่เกิดขึ้น ในภาพเป็นตลาดท่าเตียน กรุงเทพฯ (ภาพจาก www.matichon.co.th) ละครย้อนยุคหลายๆ เรื่อง แสดงให้เห็นบ้านเมืองร่มรื่นน่าอยู่ ไม่มีมลพิษจากสารเคมี ไม่มีรถติด ผู้คนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกัน สรุปง่ายว่า “น่าอยู่สุดๆ” แต่เดี๋ยวก่อน ถ้าทำได้จริง และท่านคิดจะย้อนกลับไป โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้ก่อนตัดสินใจ เมื่อเดือนมกราคม 2562 ผศ.ดร.นิภาพร รัชตพัฒนากุล ได้นำเสนอข้อมูลประวัติศาสตร์ “ความเหม็น” ของกลิ่นต่างๆ ที่ล่องลอยอยู่ในกรุงเทพฯ “กลิ่นเหม็น” ของพระนครไว้ใน บทความ “นาสิกประสาตภัย”…

แนวคิดเรื่องเขตแดนสมัยใหม่ จากภาพเขียนภายในพระอุโบสถ “วัดเบญจมบพิตร”

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอกและวัดประประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ถือเป็นวัดสำคัญในกรุงเทพฯ ที่ชาวไทยรู้จักกันดี รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะรู้จักในชื่อ “The Marble Tample” จากการที่พระอุโบสถประดับด้วยหินอ่อนอย่างดีจากอิตาลี จึงเป็นวัดที่มีทั้ง มูลค่า และคุณค่า อย่างมหาศาลในแง่ของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและมรดกทางภูมิปัญญาที่สำคัญยิ่งของไทย วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม นอกจากจะเป็นวัดไทยที่วิจิตรงดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทยจารีตโดยการออกแบบของ “นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม” หรือ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ พระอารามหลวงแห่งนี้ยังถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่อธิบายโลกทัศน์ของชนชั้นนำสยามในยุคเปลี่ยนผ่านจากรัฐจารีตแบบโบราณมาสู่รัฐสมัยใหม่อย่างสมบูรณ์ในยุครัชกาลที่ 5 เพราะเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ถูกบรรจงใส่รายละเอียดความเป็นสถาปัตยกรรมไทยอย่างปราณีตและสร้างร่วมสมัยกับช่วงเวลาที่รัชกาลที่ 5 ทรงปฏิรูปการปกครอง…

“ปาลเลอกัวซ์” พระอาจารย์ของ “เจ้าฟ้ามงกุฎ” ผู้กระชับความสัมพันธ์สยาม-ตะวันตก

ภาพนักแสดงปาลเลอกัวซ์ ในภาพยนต์บุพเพสันนิวาส ๒ (ภาพจาก youtube เถลิงเปิดตัว แถลงข่าว กลางกรุง | บุพเพสันนิวาส ๒ GDH) การแสวงหาอาณานิคมที่รุนแรงมากขึ้น เริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนช่วงศตวรรษที่ 19 ตรงกับในช่วงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) จึงจะสังเกตได้ว่านับตั้งแต่รัชกาลที่ 2 เป็นต้นมา ทัศนคติของชาวไทยได้เกิดความหวาดระแวงต่อชาติตะวันตกที่รุนแรงมากขึ้น ดังจะเห็นความขัดแย้งระหว่างมิชชันนารีกับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ที่มีผลให้ให้มิชชันนารีถูกขับออกนอกประเทศ การล่าอาณานิคมและเผยแพร่ศาสนาคริสต์ของชาวตะวันตกได้ทำให้พระเจ้าแผ่นดินในช่วงต้นรัตนโกสินทร์เริ่มเห็นความสําคัญที่จะพัฒนาประเทศให้มีความทัดเทียมกับชาติตะวันตก เพื่อที่จะไม่ให้ชาติตะวันตกใช้ข้ออ้างว่าจะนำพาประเทศที่ล้าหลังไปสู่ความเจริญ การปรับปรุงประเทศเริ่มมีขึ้นอย่างจริงจังในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่…

บันทึกชาวบ้านฉบับฝรั่ง เล่าปัญหาครอบครัวที่ทำให้ พระมหาธรรมราชา เข้าหา “หงสาวดี”

เจดีย์ชเวมอดอ ศาสนาสถานสำคัญแห่งพะโค หรือกรุงหงสาวดีในอดีต ภาพถ่ายวันที่ 14 พฤศจิกายน 2012 ( AFP PHOTO / NICOLAS ASFOURI) ขุนพิเรนทรเทพ หรือ พระมหาธรรมราชา พระราชบิดาของพระนเรศวร ถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญมากในการล้มอำนาจกลุ่มของแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์และขุนวรวงศา ทำให้พระเทียรราชาได้ก้าวขึ้นมาเป็นกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาแทน เพื่อเป็นการตอบแทนความดีความชอบ พระเทียรราชาจึงทรงตั้งขุนพิเรนทรเทพเป็นพระมหาธรรมราชาครองเมืองพิษณุโลก พร้อมยกพระสวัสดิราชธิดา พระธิดาของพระองค์ให้เป็นพระวิสุทธิกษัตรีย์มเหสีแห่งพิษณุโลกด้วย นับเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับหัวเมืองฝ่ายเหนือที่กรุงศรีฯ ต้องใช้กำลังภายในเยอะในการควบคุมมาโดยตลอด แต่ความสัมพันธ์ระหว่างกรุงศรีฯ กับพิษณุโลกก็มิได้ราบรื่นตลอดรอดฝั่ง สาเหตุจริงๆ คงประกอบด้วยปัจจัยหลายๆ ประการทั้งเรื่องของการเมือง ความสัมพันธ์ส่วนตัว และการถ่วงดุลเพื่อรักษาฐานอำนาจให้มั่นคง เมื่อพิษณุโลกต้องถูกคุกคามจากอาณาจักรที่ใหญ่กว่าอยู่หลายครั้ง…

Leave a Reply

Your email address will not be published.